Historie Handelse Processie

De geschiedenis van Handel als Mariabedevaartsoord start begin 13e eeuw.
Omstreeks 1220 wordt er door een Bakelse schaapsherder een beeldje gevonden “op een doren stock” iets ten zuiden van de huidige kerk in Handel. Het beeldje is uit hout gesneden en ongeveer 35 cm groot. Het stelt de Moeder Gods voor in staande houding met het kindje Jezus op de linkerarm. Niemand wist waar het beeldje vandaan kwam. Het werd gezien als een goddelijke uitverkiezing. Reden om op die plaats een kapel te bouwen ter verering van Maria. De huidige parochiekerk (vroeger een kapel) is nabij deze doornstruik gebouwd, waar spontaan ook een bron ontstond. Al snel begon het gelovige volk het beeldje te vereren. In de eeuwen hierna vonden vele wonderbaarlijke genezingen en gebedsverhoringen plaats.

De inwoners van Valkenswaard zijn voor het eerst naar Handel gegaan om Maria te smeken het dorp te vrijwaren van de pest. Onder pest werden tal van ziekten verstaan zoals tyfus, tuberculoze en dysenterie. Ook het vragen om een gunst en persoonlijke intenties zijn eeuwenlang aanleiding geweest voor een pelgrimstocht naar Handel.

Tussen 1687 en 1696 is de Gemertenaar Caspar Molensteens pastoor van Valkenswaard en deken van het district Eindhoven. Hij was een grote promotor van een pelgrimage naar het Mariabedevaartsoord Handel en had veel contact met zijn plaatsgenoot Johannes Aldenhuijzen, pastoor van Geldrop en rector van Handel. Decennialang hebben pelgrims uit Geldrop en Valkenswaard samen de tocht afgelegd. De Valkenswaardse pelgrimage naar Handel dateert van omstreeks 1690, een roerige periode met veel krijgsgeweld en gezondheidsproblemen. De oudste processie naar Handel is de processie van Gemert waarvan de eerste vermelding uit 1499 stamt. De processie kenmerkt zich momenteel door een gevoel van saamhorigheid. Het is twee dagen uit en thuis met gebed, samenzang, stilte en een goed gesprek.
Een weekend van reflectie en spiritualiteit.

Een uitgebreide beschrijving van de historie is weergeven in de Canon van Valkenswaard; venster 23. (ISBN 978-90-827534-2-4)