Bedevaart

Al meerdere eeuwen vertrekt op zaterdagochtend in het voorlaatste volle weekend in juni, klokslag 06.00 uur, een processie van Valkenswaard naar Handel; een 40 kilometer lange voettocht naar het Mariabedevaartsoord, Onze Lieve Vrouw van Handel.

De Handelse processie, zoals deze bedevaart in de volksmond wordt genoemd, bestaat uit een lange stoet pelgrims gevolgd door paarden met huifkarren die, ondersteund door een harmonie, als een kleurrijk lint door het mooie Brabantse landschap trekt. Zondags wordt om 9.50 uur de terugreis aanvaard.

Omstreeks 15.50 uur komt de processie aan in het processiepark van Handel. Hier worden de pelgrims welkom geheten door de pastoor en wordt nog eenmaal het “Kinderen van Maria” gezongen waarna de bedevaart voor die dag wordt ontbonden.
Pelgrims bezoeken dan de Mariakapel om een kaarsje op te steken en een weesgegroet te bidden uit dankbaarheid, troost en steun.
Veel pelgrims gaan hierna naar huis en komen de volgende ochtend weer terug om mee te lopen naar Valkenswaard. Anderen blijven de avond/nacht in Handel, veelal bij gastgezinnen.

’s Avonds is er om 19.00 uur een eucharistieviering waarna aansluitend in de kerk de traditionele kroniek wordt gezongen.

De volgende dag is er om 8.30 uur een eucharistieviering in het Processiepark, waarna weer richting Valkenswaard wordt vertrokken. Velen zullen er het volgende jaar weer terugkomen….

Omstreeks 20.35 uur zijn de bedevaartgangers weer terug in Valkenswaard, waar de vermoeide pelgrims door vele belangstellenden worden onthaald. Er wordt afscheid genomen in de H. Nicolaaskerk waar een laatste weesgegroet wordt gebeden en voor de laatste keer uitbundig het “Kinderen van Maria” klinkt. Dit vormt het slot van een altijd indrukwekkende bedevaart naar Maria, Onze Lieve Vrouw van Handel, waarbij velen beseffen: “Nooit zult gij vergaan!”