Moederintentie

De moederintentie geeft richting. Waar andere bedevaarten in de loop van de tijd zijn verdwenen, daar blijkt de Handelse Processie nog steeds springlevend te zijn. Ook al is de binding met de Katholieke Kerk voor velen verdwenen, nog steeds is er iets wat hen aanspreekt en verbindt met een lange traditie. Iedereen heeft een eigen drijfveer, een intentie om naar Handel te gaan. Als die allemaal samengevat zouden worden, dan vormt zich een “moederintentie”, wat de bron is van alle beweegredenen. Deze verwoordt, wat er diep in mensen leeft om met zijn allen twee dagen lang zingend, pratend en luisterend te voet van Valkenswaard naar het bedevaartsoord Handel te gaan. Zo’n moederintentie is in 2011 door de Broederschap vastgesteld en dient als bron voor een jaarlijkse intentie, die aangereikt wordt voor verdere bezinning om de bedevaart actueel te houden in de huidige maatschappij.

Samengevat is de moederintentie: Dromen, wakker worden en op weg gaan!
Met Handel beseffen, dat je daadwerkelijk zelf op weg moet gaan met anderen om je droom na te volgen.

De moederintentie is ook de bron voor de jaarlijkse intentie.

Moederintentie broederschap der Handelse processie

Ik droom….
ik ben op weg
naar een doel in de verte
op zoek naar warmte en geborgenheid.

Ik droom….
ik verlang zo naar thuiskomen,
naar een plaats waar rust is en vrede,
waar ruimte is voor zuster- en broederschap.

Ik droom….
dat ik daar gevoed word,
getroost, bemoedigd en geholpen
als ik dat nodig heb.

Ik droom….
ik voel me een deel van een groter geheel,
van een lange stoet van mensen,
die vanuit het verleden naar morgen trekken.
In hun spoor ga ik verder.

Ik droom….
en mijn droom krijgt een naam:
Maria, Moeder van God,
Moeder van menselijk verlangen
naar verbondenheid, liefde, hoop en troost.

Ik droom….
dan word ik wakker
en ik wil mijn droom waarmaken.
Ik ga op weg….
….naar dat doel in de verte: Handel.

Juni 2011