Overleden sympathisanten

Bij het overlijden van een sympathisant wordt door de Broederschap ter nagedachtenis een Heilige Mis opgedragen in de eigen parochie of een noveenkaars aangeboden. De nabestaanden ontvangen hiervan tijdig schriftelijk bericht. Daarmee blijven zowel de overledene als naasten onder de aandacht in een periode waarin leegte en verlies nadrukkelijk voelbaar zijn.

Om invulling te kunnen geven aan deze toezegging, is de broederschap afhankelijk van berichten die zij ontvangt van een overlijden. De broederschap ontvangt echter niet van alle overledenen een overlijdensbericht. Daarom verzoeken wij familieleden van een overledene, een overlijden kenbaar te maken aan het secretariaat: info@handelseprocessie.nl