Financiële bijdrage

Sympathisanten

Van oudsher is de betrokkenheid van de Valkenswaardse bevolking bij de Handelse processie heel groot. Zo’n 7.000 gezinnen onderstrepen deze verbondenheid met de Handelse processie door het betalen van hun jaarlijkse bijdrage. Al vanaf één euro per jaar kan men sympathisant worden van de Handelse processie. Met de verkregen opbrengsten worden alle zaken bekostigd die met de instandhouding van deze jaarlijkse traditie te maken hebben. Daarnaast wordt in geval van overlijden van een sympathisant ter nagedachtenis een Heilige Mis opgedragen in de eigen parochie of een noveenkaars aangeboden.

Jaarlijks komt een van de broedermeesters bij u aan de deur in de maanden april/mei, waaraan u uw bijdrage kunt afstaan. Mocht u onverhoopt niet thuis zijn, dan kunt u uw jaarlijkse bijdrage storten op rekeningnummer NL 61 RABO 0152 9194 57 t.n.v. de Broederschap der Handelse Processie (BHP) o.v.v. uw naam en adres.

Sympathisanten ‘van buiten Valkenswaard’ worden ook uitgenodigd deel te nemen aan onze bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel. Indien zij een financiële bijdrage willen doen kunnen zij dit doen door hun (jaarlijkse) bijdrage over te maken op de rekening van de BHP. Ook zij worden dan ingeschreven als sympathisant van de BHP. Vergeet in dit geval niet bij de overboeking uw naam en adres te vermelden.

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan:
Joland Geenen: penningmeester2@handelseprocessie.nl

Voor alle overige contacten kunt u contact opnemen met onze secretaris.