Opgeven intenties

< Praktische info

Tijdens het bedevaartsweekend kunt u een intentie opgeven bij een van de broedermeesters. Sinds 2010 worden de opgegeven intenties niet meer opgelezen in de beide H. Missen in Handel, maar wordt er op symbolische wijze aandacht aan besteed.

Het gehele jaar hangt daarvoor een intentiebox in de Mariakapel waarin u uw intenties kunt deponeren. Aanleidingen kunnen zijn: de herdenking van een overledene, uit dankbaarheid, genezing, vragen om een gunst, enzovoorts. Bij deze intentiebox liggen kaartjes waarop u uw intentie kunt schrijven. U kunt ook een eigen notitie, brief en/of kaart in deze intentiebox achterlaten.

U kunt uw intenties op drie manieren opgeven;

  1. bij de broedermeester die tijdens de jaarlijkse rondgang bij u aan de deur komt.
  2. door zelf een notitie, brief, tekening, kunstwerkje of kaart in de intentiebox achter te laten.
  3. via deze website bij het secretariaat.

De intenties kunt u gratis indienen; uiteraard kan een vrijwillige bijdrage worden gedaan, bij de broedermeester aan de deur of in de intentiebox waarin u ook uw intentie doet. De opbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud van de Mariakapel in de Sint Nicolaaskerk.

De overleden leden (sympathisanten) van het afgelopen jaar worden uiteraard wel met naam herdacht tijdens de diensten in Handel. Daarnaast wordt ter nagedachtenis, voor iedere overleden sympathisant, in de eigen parochie een H. Mis opgedragen.

< Praktische info