Intentie 2018

Ik droom… ik voel me een deel van een groter geheel,
van een lange stoet van mensen, die vanuit het verleden naar morgen trekken.
In hun spoor ga ik verder.

Dit jaar wil de broederschap der Handelse Processie speciale aandacht vragen voor het begrip ’traditie’. Is het niet wonderlijk, dat deze oude traditionele bedevaart nog steeds bestaat in een maatschappij, waarin vernieuwingen elkaar in hoog tempo opvolgen? Het begrip ’traditie’ lijkt tegenwoordig onder druk te staan. Voor sommigen is het een excuus om dingen bij het oude te laten, terwijl anderen er op wijzen dat ook tradities veranderen. Geldt dit ook voor de Handelse Processie? Het zal altijd wel een Mariabedevaart blijven, maar de geloofsbeleving van de pelgrims is door de jaren heen wel veranderd. De uiterlijke vorm lijkt al vele jaren hetzelfde, maar is de inhoud dat ook?

Traditie heeft te maken met ‘doorgeven’. We kunnen ons afvragen, wat dat voor de bedevaart inhoudt. Wat kan het oude ons bieden? Wat nemen we tegenwoordig nog over? Wat spreekt ons nog aan? De Handelse Processie staat voor het daadwerkelijk beleven van de diepere waarden die mensen verbinden, met elkaar, met een groter geheel, met Maria. Het gaat hierbij niet alleen om het ervaren van troost, hoop en dankbaarheid, maar ook voor het aangaan van uitdagingen. Met Maria kunnen we ons afvragen, hoe we onze pelgrimstocht door het leven zelf vervolgen. Blijven we bij het oude vertrouwde spoor of durven we nieuwe paden te betreden? Laten we alles zomaar gebeuren of doen we zelf ook iets? Voor een bezinning op deze vraag is de intentie:

Traditie weer beleven! Wat geef jij door ?