Intentie 2017

Ik droom…
dat ik getroost, bemoedigd en geholpen wordt
als ik dat nodig heb.

Ieder jaar wil de broederschap der Handelse Processie een onderdeel van haar moederintentie belichten, om zo de hedendaagse visie op deze traditionele bedevaart verder uit te dragen. Dit jaar staat ‘bemoediging’ centraal.

Hoewel we in een verzorgingsstaat leven, wordt er toch veel gesproken over angst. Zijn we inderdaad nog bang? Waar zijn we dan bang voor? Vaak worden de bekende onderwerpen genoemd als ziekte, ouderdom, werkeloosheid, geldnood, terreur, oorlog, vreemdelingestroom. Maar zijn we vaak ook niet gewoon bang om af te gaan, om te falen, om niet te voldoen aan verwachtingen waaraan we denken te moeten voldoen. Het is de angst om groot te moeten zijn. Voor het overwinnen van die angst is moed nodig. Kunnen we onszelf en elkaar bemoedigen in onze weg door het leven? Mensen trekken al eeuwen naar Maria van Handel omdat zij daar troost, bemoediging en hulp ondervinden. Mariaverering staat voor het vinden van grootsheid in kleinheid. Ze staat voor de erkenning van het kleine, het zwakke, de eenzame. Ze toont ons dat je mag zijn zoals je bent. Het is het overwinnen van je angst en verdriet. Het is het vinden van moed voor een nieuwe toekomst. Dat is wat we iedereen onderweg willen toewensen. Maar kunnen we Maria ook zelf navolgen? De intentie van dit jaar vraagt daarom:

Bemoediging! Wie durft?